Feedback

Resultaten patiënt tevredenheidsonderzoek

In maart 2016 heeft Huisartsen Ganzenhoef een patiënt tevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een willekeurig geselecteerd deel van de patiënten in onze praktijk. Het betrof een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst die door een onafhankelijk onderzoeksburo werd uitgezet. Onderstaand kunt u de resultataen zien. Wij zijn trots te kunnen melden dat de oordelen zeer goed waren. Desalniettemin zullen wij ons blijven inspannen de praktijk te verbeteren.
Rapportcijfers over de zorg in huisartsenpraktijk Huisartsen Ganzenhoef maart 2017:

(Vragen konden worden beoordeeld op een schaal van 0 tot 10, tenzij er procenten bij de resultaten vermeld staan)

Het gemak waarmee u een afspraak kon maken 8.8
De termijn waarop u terecht kon voor een afspraak 8.8
De telefonische bereikbaarheid 8.9
Op afgesproken tijd beginnen van de afspraak 8.1
Het informeren wanneer er iets wijzigde in mijn afspraak 8.4
De faciliteiten om het wachten te veraangenamen 8.5
De netheid en hygiëne van dit gezondheidscentrum/praktijk 9.1
De bereikbaarheid en toegankelijkheid 9.0
De vriendelijkheid van de medewerkers 9.0
De aandacht die u werd geschonken 8.8
De mate waarin de zorgverlener probeert uw probleem goed te begrijpen 8.9
De mate van meebeslissen over de behandeling of hulp die u kreeg 8.9
De deskundigheid van de medewerkers 8.8
De mate waarin u werd geïnformeerd 8.6
De mate waarin deze informatie te begrijpen is 8.8
Het (voorlopige) effect van het consult 8.4
Hoe waarschijnlijk is het dat u uw huisarts zult aanbevelen bij vrienden of collega’s 70%
Ik verwacht gebruik te blijven maken van de huisarts op dit centrum 79%

Cijfers zijn gegeven door 92 respondenten op vragen gesteld door een onafhankelijk buro.

Online beoordelen
Wij zouden het fijn vinden als u online feedback geeft over onze praktijk. Dit kan onder andere op www.zorgkaartnederland.nl of www.independer.nl/huisarts
Dit kan zowel een positieve als een negatieve ervaring zijn. Indien u een negatieve ervaring heeft gehad, horen wij dit graag van u zodat wij kunnen zien of er verbeteringen mogelijk zijn.

Klachtenregeling
Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts of stuur een mail naar: info@huisartsenganzenhoef.nl.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 - 022 91 90.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.