Feedback/Klacht

Resultaten patiënt tevredenheidsonderzoek

Van januari tot maart 2022 heeft Huisartsen Ganzenhoef voor de tweede keer een patient tevredenheids onderzoek laten uitvoeren. Dit is uigevoerd door de praktijk accreditator NPA. Heet eerste patient tevredenheidsonderzoek heeft in 2016 plaatsgevonden. Alle 3 de huisartsen hebben een evaluatie gekregen en de praktijk als geheel ook.
Via onderstaande links kunt u de onderzoeksuitslagen inzien.

Online beoordelen
Wij zouden het fijn vinden als u online feedback geeft over onze praktijk. Dit kan onder andere op www.zorgkaartnederland.nl of www.independer.nl/huisarts
Dit kan zowel een positieve als een negatieve ervaring zijn. Indien u een negatieve ervaring heeft gehad, horen wij dit graag van u zodat wij kunnen zien of er verbeteringen mogelijk zijn.

Klachtenregeling
Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts of stuur een mail naar: info@huisartsenganzenhoef.nl.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 - 022 91 00.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.