Spreekuur

Bij Huisartsen Ganzenhoef hebben we de volgende spreekuren:

Inloopspreekuur

Bedoeld voor 1 korte vraag of kleine klacht. Voor een consult op het inloopspreekuur staat ongeveer 5 minuten. U kunt zich hier dagelijks voor aanmelden tussen 8:30 en 9:30 uur.

Afsprakenspreekuur

Spreekuur op afspraak is er van 08:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:30 uur. U kunt online een afspraak maken door in te loggen op de webapplicatie, of door te bellen met de assistente. Voor een afspraak staat 15 minuten. Heeft u een complexe klacht of meerdere klachten, overleg dan met de assistent of een dubbele afspraak gewenst is. Het einde van de middag is gereserveerd voor spoedafspraken van 10 minuten.

  • Dokter Bom houdt spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
  • Dokter van der Pas houdt spreekuur op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.
  • Dokter van der Woude houdt spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Avondspreekuur

Op maandagavond van 17:00 tot 21:00 uur is er een avondspreekuur op afspraak. Dit wordt om en om door dokter Bom, dokter van der Pas en dokter van der Woude gedaan. Onze POH GGZ Keetje de Boer doet ook spreekuur op maandagavond en ook de assistente doet dan spreekuur voor bijvoorbeeld het uitspuiten van de oren of uitstrijkjes in het kader van het bevolingsonderzoek.

Huisbezoek

Bent u ziek en niet in staat om naar de praktijk te komen? Dan kan de huisarts bij u langskomen. Wij verzoeken u om een dag van te voren of zo vroeg mogelijk op de dag zelf (voor 11:00 uur) een huisbezoek aan te vragen. Bij spoed komen wij natuurlijk direct langs.

Seksuele gezondheidspreekuur

Bij dit speciale spreekuur kun je met je vragen, problemen en klachten over je seksuele gezondheid of over anticonceptie terecht in een vertrouwelijke omgeving. Het spreekuur wordt verricht door doktersassistentes Sherida, Angela en Deborah op maandag, dinsdag en donderdag. Zij hebben hiervoor een speciale opleiding gedaan. Zij zoeken samen met jou naar de beste oplossing voor je vragen of problemen. Ze kunnen advies geven of een afspraak voor je maken bij de huisarts of een andere instantie.

Chirurgisch spreekuur

In onze praktijk worden kleine chirurgische verrichtingen gedaan. Welke chirurgische verrichtingen wij doen kunt u lezen op de pagina Zorgaanbod.

Hoge bloeddruk spreekuur

Onze assistentes Angela en Deborah hebben een speciaal spreekuur voor patiënten met hoge bloeddruk (hypertensie). Daarvoor heeft zij een aparte training gevolgd. Zij roept iedereen die bij ons bekend is met hoge bloeddruk actief op zodat ten minste eenmaal per jaar de bloeddruk en enkele waardes in het bloed worden gecontroleerd. Voor het gewoon meten van uw bloeddruk kunt u altijd een afspraak maken op het algemene assistenten spreekuur, of bij de huisarts.

Spreekuur voor patiënten met diabetes mellitus, COPD en astma, hart & vaatziekten en stoppen met roken

Op maandag, dinsdag en donderdag van 8:00 tot 17:00 uur houden praktijkondersteuners Guylene Tchinda, Samira Balouah en Deborah Samuels spreekuur voor diabetes mellitus patiënten, COPD en astma patienten, patiënten met hart- en vaatziekten en mensen die willen stoppen met roken.

Psychische klachten spreekuur

Op maandag van 11:00 tot 19:00 uur en woensdag van 09:30 tot 16:00 uur houdt praktijkondersteuner en psycho/sociaal therapeute Keetje de Boer spreekuur voor patiënten met psychische klachten. Op dinsdag van 9:00 tot 17:00 uur houdt praktijkondersteuner en sociaal psychiatrisch verpleegkundige Ingrid Sporkslede spreekuur.

Spreekuur sociaal domein

Twee dagdelen per week, op donderdag middag en vrijdag ochtend heeft onze praktijk ondersteuner sociaal domein Leanne Beukers spreekuur. U kunt via de huisarts, dokters-assistent, POH somatiek, POH GGZ een afspraak bij haar krijgen. Dit spreekuur is onderdeel van het project Krachtige Basiszorg. De uitleg hierover vindt u op de pagina zorgaanbod Zorgaanbod.

Spreekuur maatschappelijk werker

Vier keer per week houdt maatschappelijk werker Reinoud Sinke van de organisatie Madi van 8:30 tot 10:30 spreekuur bij ons op de praktijk. U kunt een afspraak krijgen bij de maatschappelijk werker via de huisarts, dokters-assistent, POH somatiek, POH GGZ of POH sociaal domein. De maatschappelijk werker zal op verzoek van een van hen contact met u opnemen voor een afspraak.

Spreekuur praktijkondersteuner ouderen

De POH ouderen werkt 3 dagen per week bij ons in de praktijk en gaat voornamelijk bij de mensen langs aan huis. Via de huisarts, dokters-assistent of POH somatiek kunt u bij haar een afspraak krijgen.

Het hele jaar open

De praktijk is het gehele jaar door geopend. Wij gaan niet dicht voor vakanties. De artsen gaan afwisselend op vakantie en daardoor is er altijd minimaal een van de vaste huisartsen aanwezig. Hierdoor is er geen vakantiewaarneming nodig.

Passanten

Passanten zijn patiënten die op de praktijk gezien worden, maar daar niet ingeschreven zijn. Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn die op bezoek is, of iemand die op zijn werk in de buurt van de praktijk iets overkomt waardoor hij of zij een dokter nodig heeft.
Wij kunnen desgewenst passanten zien, alleen geldt daarvoor wel dat wij daarvoor kosten in rekening brengen. Meestal kunnen deze kosten bij de verzekeraar teruggevraagd worden. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico.

Tarieven

  • Consult: € 29,83
  • Lang > 20 minuten: € 59,66
  • Visite: € 44,75
  • Visite > 20 minuten: € 74,58
  • Telefonisch consult: € 14,92

Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZA (de Nederlandse Zorg Autoriteit).